Weitere Publikationen

Juni 2019

-Kızıler Emer, Funda: Hertha Kraeftner’in Bir Meleğin Yakarışı’ndaki ve Rainer M. Rilke’nin Duino Ağıtları’ndaki Melek Imgesi II, (SAÜ Yayın No: 195), Saü Yayınları-Hiperlink Yay., 2019. ISBN:978-605-2238-11-0. (384 sayfa).

-Kalaycı, Aysın (2019): Langenscheidt Dil Bilgisi Alıştırmaları Almanca. Grazyna Werner. Istanbul: Bilge Kültür Sanat.

(https://www.kitapyurdu.com/kitap/langenscheidt-dil-bilgisi-alistirmalari-almanca/490880.html&manufacturer_id=213157)

 

Mai 2019

-Mann, Klaus (2019): Mephisto - Bir Kariyerin Romanı. Çevirmen: M. Sami Türk. Istanbul: Everest Yayınları.

https://www.idefix.com/Kitap/Mephisto-Bir-Kariyerin-Romani/Edebiyat/Roman/ Dunya-Roman/urunno=0001816869001

 

- Durukan, Emra (2018): Çeviri Öğretimi-Hedef ve Ölçme. Istanbul: Hiperlink.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ceviri-ogreti- mi-amp-hedef-ve-olcme/478522.html

 

* Cemile Akyıldız Ercan, Yasemin Balcı, Ali Osman Öztürk (Hrsg.)

Ex Oriente Lux: West-östlicher Kulturtransfer

Germanistik in der Türkei, Bd. 1

https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4915&lng=deu&id=

 

* Fatma Öztürk Dağabakan, Leyla Cosan, Ahmet Sarı (Hrsg.)

Ex Oriente Lux: Literaturwissenschaftliche und imagologische Ansätze

Germanistik in der Türkei, Bd. 2

https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4916&lng=deu&id=

 

* Mehmet Tahir Öncü, Kadriye Öztürk, Ahmet Ugur Nalcıoğlu (Hrsg.)

Ex Oriente Lux: Varianten der deutschtürkischen Begegnungen

Germanistik in der Türkei, Bd. 3

https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4917&lng=deu&id=